ႏြားရုိင္းသြင္းခ်ိန္ႏွင့္ဂငယ္ေကြ႔စစ္တမ္း(အပုိင္း၂)(မင္းဒင္ ေရးသည္။)

(၄) အေမရိကန္၏မဟာဗ်ဴဟာအရ အေနာက္အုပ္စုဝင္ႏိုင္ငံမ်ားျမန္မာႏိုင္ငံအတြင္းသုိ႔ အေဆာတလ်င္ေျခဦးလွည့္ခဲ့ေလသေလာ။
အေမရိကန္ရုရွစစ္ေအးကာလအျပီးတြင္ အေမရိကန္သည္ စိန္ေခၚသူမဲ့ေနေသာ ခ်န္ပီယံႏွင့့္တူေနခဲ့သည္။စင္စစ္ စီးပြားေရး၊စစ္ေရး၊ ႏုိင္ငံေရးနယ္ပယ္မ်ားတြင္ ျပည့္စံုၾကြယ္ဝေနေသာ အင္အားၾကီးႏုိင္ငံတခုအဖုိ႔ မိမိ၏အစြမ္းအစ လက္ရည္ကုိ အျမဲတေစ တက္ေနေစရန္ ယွဥ္ျပိဳင္ထုိးသတ္ဖက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္သည္။ႏွဳိင္းရဓမၼတရားအတိုင္း မိမိအဆင့္အေျခမည္သည့္အေနအထားကုိ ေရာက္ရွိေနေၾကာင္း မသိျခင္းပင္လွ်င္ ထုိအင္အားၾကီးႏိုင္ငံအတြက္ အႏၱရာယ္မ်ားလွသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ မိမိအားယွဥ္ျပိဳင္ထုိးသတ္ေလ့က်င့္ဖက္ျဖစ္ႏုိင္ ေလာက္သည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံကုိ ကမၻာ့စီးပြားေရးအဖြဲ႔(WTO)သုိ႔ ဝင္ေရာက္ခြင့္ျပဳႏုိင္ေရးအတြက္ ဦးေဆာင္လံုးပန္းခဲ့သည္။

သုိ႔ႏွင့္ဆယ္စုႏွစ္တခုေက်ာ္သည့္အခါ တရုတ္၏ ေျခလွမ္းက်ဲၾကီးမ်ားေၾကာင့္ ကမၻာ့စီးပြားေရးအဝန္းအဝိုင္းတြင္ တရုတ္တုိ႔တမဟုတ္ခ်င္း ေနရာရလာခဲ့သည္။တျပိဳင္တည္းလုိလုိပင္ အာရွပစိဖိတ္ေဒသ၏ စီးပြားေရးစစ္ေရး၊ပုလဲကုိးသြယ္စီမံကိန္းကဲ့သုိ႔ ေဒသတြင္းစုိးမုိးေရး အစီအစဥ္မ်ား ျဖင့္မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ျဖန္႔က်က္ရန္ စုိင္းျပင္းလာခဲ့ၾကသည္။
တုိက္ဆုိင္စြာပင္ ယင္းကာလသည္ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားအဖုိ႔ စီးပြားေရးကေသာင္းကနင္းျဖစ္ကာ အေနာက္၏အနာဂါတ္သည့္ အေရွ႕ျဖစ္ လာျပီး အာရွပစိဖိတ္ေဒသသည္ ကမၻာႏိုင္ငံေရးပထဝီတြင္ အခ်က္အခ်ာက်လာသည္။၂၀၀၉ခုႏွစ္ကမၻာ့စီးပြားေရး အၾကပ္အတည္း ေၾကာင့္အေနာက္အုပ္စုတုိ႔ အေရွ႕ဖက္သုိ႔ ဦးတည္သည့္ မဟာဗ်ဴဟာတြင္ တရုတ္သည္ အၾကီးအက်ယ္စိန္ေခၚမွဳအျဖစ္ ေပၚလြင္ လာသည္။ထုိ႔ေၾကာင့္ လြန္ခဲ့ေသာေလးႏွစ္ဝန္းက်င္မွ အစျပဳ၍ ၾသစေတလ်မွာ အေမရိကန္ေရတပ္ကုိ အေျခစုိက္လာသည္။

ေက်ာက္ျဖဴကူမင္းေရနံပုိက္လုိင္းစီမံကိန္းမွသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံကုိ တရုတ္ျပည္ေျမာက္ပုိင္း၏ ပင္လယ္ထြက္ေပါက္အျဖစ္ စစ္ေရးစီးပြားေရး အျမင္ႏွစ္ဘက္ျဖင့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ေျခလွမ္းမ်ားကုိ အေနာက္အုပ္စုက ၾကီးစြာေသာသတိျဖင့္ ေစာင့္ၾကည့္ေနခဲ့ဟန္ရွိသည္။
ယင္းအခ်ိန္က ျမန္မာ့ျပည္တြင္းေရးကုိ ျပန္လည္သံုးသပ္ၾကည့္လွ်င္ေညာင္ႏွစ္ပင္ညီလာခံမွသည္ လႊတ္ေတာ္ဖြဲ႕စည္းႏိုင္သည့္ ကာလအထိသုိ႔ ေရာက္ရွိလာသည့္အခါ မ်ားျပားလွေသာ ႏိုင္ငံတကာေၾကြးျမီ မ်ား၊ဘက္ေပါင္းစံုမွ ယုိယြင္းမွဳမ်ားေၾကာင့္ ေလွခြက္ခ်ည္း က်န္ေနေသာ အခ်ိန္တြင္ လႊတ္ေတာ္သည္ မည္သည့္အလုပ္မွ် လုပ္ရန္မရွိေတာ့ပဲ ၁၀၉/၁၁၀ အမည္ခံလႊတ္ေတာ္အဆင့္ ျဖစ္ေတာ့ မည့္ဆဲဆဲအေျခအေနသုိ႔ဆုိက္ေရာက္ေနခဲ့သည္။

၂၀၀၉ခုႏွစ္ဧျပီလကေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၏ေနအိမ္သုိ႔ ယက္ေတာအမည္ရွိ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားတစ္ဦး ေရကူးဝင္ေရာက္ခဲ့သည္ကုိ မွတ္မိၾကမည္ ထင္ပါသည္။ဂၽြန္ယက္ေတာျပစ္ဒဏ္ခ်မွတ္ခံျပီးသည့္အခ်ိန္၁၈။ၾသဂုတ္၂၀၀၉ရက္ေန႔တြင္ အေမရိကန္အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ ဂ်င္မ္ဝက္လာေရာက္၍ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး ေဟာင္းႏွင့္ႏွစ္ၾကိမ္တုိင္တုိင္ေတြ႔ဆံုညွိႏွဳိင္းကာ ယက္ေတာကုိ ေခၚထုတ္သြားခဲ့သည္။ ယက္ေတာကုိ လႊတ္ေပးခဲ့ျခင္းအတြက္ အေမရိကန္သမၼတအေနျဖင့္ ျမန္မာအစုိးရ၏လုပ္ရပ္ကုိ ၾကိဳဆုိခဲ့သည္။ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအလွည့္ အေျပာင္းသည္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအရွဳပ္ေထြးဆးံုကာလျဖစ္သည့္ဂ်င္မ္ဝက္ ယက္ေတာဇာတ္လမ္းျဖစ္ေပၚခ်ိန္ဝန္းက်င္တြင္ စတင္ခဲ့သည္ဟု ေတြးေတာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္။

(၅) ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းေက်ာခ်မ္းေလာက္သည့္ အာဏာရွင္တုိ႔၏ဇာတ္သိမ္းမ်ား
သူ႔သေဘာသူ႔ေဆာင္ေနေသာ ကမၻာ့သမုိင္းဇာတ္ခံုေပၚဝယ္ အာဏာရွင္တုိ႔သည္ မရွဳမလွနိဂုံးခ်ဳပ္ခဲ့ေၾကာင္း သမုိင္းမွတ္တ္ိုင္မ်ားက သက္ေသခံလ်က္ရွိေနသည္။၂၀၀၆ခုႏွစ္မွာ အီရတ္သမၼတဆက္ဒမ္ဟူစိန္ ၾကိဳးစင္ေပၚမွာ ေနဝင္ခဲ့သည္။ ၂၀၀၈နာဂစ္ျဖစ္ရပ္ဆုိး သည္လည္း အဓိကတာဝန္ရွိသူဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးကုိေျခာက္လွန္႔ေနသည္ အိပ္မက္တေစၦ ျဖစ္ေနခ်ိမ့္မည္။
၂၀၁၁ဇန္နဝါရီလတြင္ တူနီးရွားႏုုိင္ငံသား သာမန္ေစ်းသည္ အဘူအာဇီဇီအသက္ႏွင့္ရင္းႏီွးခဲ့ေသာ အာရပ္ေႏြဦးသည္ အီဂ်စ္သမၼတ မူဘာရက္ကုိ ရာထူးမွျပဳတ္က်ေစခဲ့သည္။ထုိမွသည္ လစ္ဗ်ားႏိုင္ငံကုိ အာဏာရွင္စံနစ္ျဖင့္ဆယ္စုႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ထင္တုိင္းၾကဲခဲ့ေသာ
လစ္ဗ်ားေခါင္းေဆာင္ ကဒါဖီသည္လည္း မျမင္ရက္မရွဳရက္ အေသဆုိးျဖင့္ အမုိက္ဇာတ္သိမ္းခဲ့ျပန္သည္။အဆုိပါ အိပ္မက္ဆုိးမ်ား ေၾကာင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းအေနျဖင့္ သူ႔ဘဝကူးေကာင္းေစမည့္ အစီအမံတရပ္ကုိ ေတြးေတာၾကံဆခဲ့မည္မွာေသခ်ာလွေသာ အခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္၏။
ဤေနရာတြင္သတိခ်ပ္ရန္မွာ အဆုိပါကာလသည္ အေမရိကန္ႏွင့္ အေနာက္အုပ္စုမ်ား အာရွပစိဖတ္ေဒသသုိ႔ စစ္ေရးစီးပြားေရး အခန္း က႑မ်ားတြင္ တဆင့္ခ်င္းလွမ္းေနရာမွ အရွိန္ျမင့္ေျခလွမ္းက်ဲလာခ်ိန္ႏွင့္ တုိက္ဆုိင္ေနသည္။

(၅)စာေရးသူသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းျဖစ္ခဲ့ေသာ္
အကယ္၍စာေရးသူသည္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းျဖစ္သည္ဆုိျငားအံ့။အတၱကုိေရွ႕တန္းတင္ခဲ့ေသာ သမုိင္းေၾကာင္းမေကာင္းသည့္ ပုဂၢိလ္ တစ္ဦးအေနျဖင့္ ေအာက္ပါအတုိင္း စဥ္းစားေတြးေတာမိမည္ျဖစ္၏။

"ျမန္မာျပည္ဒီမုိကေရစီရျခင္းမရျခင္းသည္ပဓာနမဟုတ္။ကိုယ္လြတ္ရုန္းႏိုင္သည္အဓိကျဖစ္၏။သိကၡာတရားကို မည္သုိ႔မွ် အဖတ္ဆယ္ ႏုိင္ေတာ့မည့္ အေျခအေနမဟုတ္။ဘဝကူးေကာင္းရန္လုိသည္။ျမန္မာတျပည္လံုးကုိ တရုတ္လက္တြင္းသုိ႔ သိသိသာသာ လံုးလံုးလ်ား လ်ားထုိးအပ္ခဲ့ ျပန္ရင္လည္း အမ်ဳိ္းသားေရးစိတ္ဓာတ္ျပင္းထန္သည့္ ျမန္မာျပည္သူအမ်ားစု၏ အံုၾကြဆူပူမွဳေၾကာင့္ တုိင္းျပည္ပ်က္ ကိန္းျဖစ္မည္။ တုိင္းျပည္ပ်က္သည္မွာ အေရးမၾကီးလွေသာ္ျငား ထုိမတည္ျငိမ္ေသာအေျခအေနတြင္ မိမိႏွင့့္ေဆြေတာ္ရွစ္ ေသာာင္းမ်ဳိး ေတာ္ေပါင္းမွာ မ်က္ႏွာငယ္စြာျဖင့္တရုတ္ျပည္သုိ႔ခုိလွဳံရမည္"

"ဇြတ္အတင္းအဓမၼအတည္ျပဳခဲ့သည့္နာဂစ္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ မသမာနည္းမ်ဳိးစံုျဖင့္ ၾကံ့ဖြံ႕ကုိအႏိုင္ရေစကာ ေပၚေပါက္လာ ေသာ လႊတ္ေတာ္သည္လည္း လည္မ်ဳိအထိနစ္ေနေသာ ႏုိင္ငံတစ္ကာေၾကြးျမီမ်ားေၾကာင့္ ၁၀၉/၁၁၀လႊတ္ေတာ္ျဖစ္ေနမည္။ထုိအတုိင္း ေရွ႕ခရီးဆက္လွ်င္ ေရႊဝါေရာင္ေတာ္လွန္ေရးတြင္ အစုိးရဖိႏွိပ္မ်ားအေပၚဂိတ္ဆံုးစိတ္ကုန္ေနသည့္လူထုအေနျဖင့္ ေသမထူးေနမထူး ဇာတ္ခင္းလာႏိုင္သည္။ထုိ႔ေၾကာင့္မိမိအား အဆုိပါအၾကပ္အတည္းမ်ားကုိ ထြက္ေပါက္ေပးႏိုင္မည့္ အင္အားၾကီးဒီမုိကေရစီႏိုင္ငံတစ္ခုခု ၏ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံရခဲ့ေသာ္ ေကာင္းေလစြ"

ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း ထုိသုိ႔စိတ္ကူးဖဲရုိက္ေနစဥ္မွာပင္ အထက္တြင္ဆုိခဲ့ေသာ အေမရိကန္ႏွင့္အေနာက္အုပ္စုတုိ႔၏ အာရွပစိဖိတ္ဆုိင္ ရာစစ္ေရးစီးပြားေရးမဟာဗ်ဴဟာတစ္ရပ္ ေပၚထြက္ခဲ့ရာ ယင္းအေျခအေနသည္ပင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီး၏ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ကုိယ္စားလွယ္ ေတာ္အခ်ဳိ႕ႏွင့့္ အေနာက္အုပ္စုတုိ႔ အေမရိကန္(သုိ႔မဟုတ္)ၾကားႏိုင္ငံတစ္ခုခုတြင္ႏိုင္ငံေရးအေပးအယူဇာတ္လမ္းတစ္ခုကို ျဖစ္ေပၚ ေစခဲ့သည္ဟု စာေရးသူ၏ စိတ္ကူးကုိေရွ႕ဆက္မိသည္။

(၆) ျဖစ္ႏိုင္ေခ်ရွိေသာ အျပန္အလွန္အေပးအယူမ်ား
ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္း၏ အဓိကေတာင္းဆုိခ်က္မွာ ဆယ္သက္စားမကုန္ျဖဳန္းမကုန္ေသာ စည္းစိမ္မ်ားျဖင့္ ေနာက္ေၾကာင္းေအးစြာ အနားယူႏိုင္ရန္ျဖစ္၏။ေနာက္ေၾကာင္းျပန္အာဏာသက္ေရာက္၍ ၾကိဳးစင္မတက္ရေရးျဖစ္၏။ဒီမုိကေရစီပါးဝေသာ အေနာက္အုပ္စုကား မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိအေျခတည္ကာတဆင့္ခ်င္းေျပာင္းလဲယူရမည့္လမ္းေၾကာင္းကုိသာေရြးခ်ယ္ခဲ့၏။"လြတ္လပ္စြာေျပာဆုိေရးသားထုတ္ေဝခြင့္ ရွိေသာႏိုင္ငံတစ္ခုတြင္ မည္သူပင္အုပ္စုိးပါေစ စုိးရိမ္ရန္အေၾကာင္းမရွိ"ဟူေသာာအခ်က္ကုိ ေကာင္းစြာ ေက်ညက္နားလည္ သည့္ အေနာက္အုပ္စုသည္ ျမန္မာျပည္၏မီဒီယာလြတ္လပ္ခြင့္ကုိေဇာင္းေပးေတာင္းဆုိခဲ့ဟန္ရွိသည္။ မီဒီယာကုိ ဝါဒျဖန္႔ခ်ိေရး သက္သက္သာ နားလည္အသံုးျပဳခဲ့ေသာ စစ္ဗုိလ္ခ်ဳပ္တုိ႔ကလည္း ဤအခ်က္ကုိ လြယ္လြယ္ပင္ သေဘာတူ လုိက္ေလ်ာခဲ့ၾကဟန္ရွိ သည္။

အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏွစ္ဖက္ အၾကပ္အတည္းျဖစ္၍ အေနာက္အုပ္စုဘက္မွ အတတ္ႏုိင္ဆံုးလုိက္ေလ်ာသလုိ ကုိယ့္ဝမ္းနာကုိယ္ သာသိေသာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးေဟာင္းသည္လည္း မဆြတ္ခင္က ညႊတ္ေနသည္ဟုခန္႔မွန္းႏိုင္သည္။
အေမရိကန္စီအုိင္ေအအေနျဖင့္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးကုိ တရုတ္တုိ႔၏ဗမာျပည္ကုိဝါးမ်ဳိမည့္အၾကံ တိက်ခုိင္လံုေသာ ထိပ္တန္းလွ်ဳိ႕ဝွက္ဖဲ တစ္ခ်ပ္ကုိလည္း ထုတ္ျပခဲ့ဟန္ရွိ၏။ၾကက္ကိုလည္လိမ္သည္သုိ႔ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးၾကီးအထြန္႔မတက္္ႏိုင္၊မျငင္းႏုိင္ေသာ တုပ္ေႏွာင္မွဳ တစ္ရပ္ကုိ အသံုးျပဳခဲ့ဖြယ္ရွိ ေၾကာင္း ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည္။

တုိတုိဇာတ္ေပါင္းခဲ့ေသာ္ အဆုိပါေဆြးေႏြးပြဲသည္ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ေအာင္ျမင္ေသာေဆြးေႏြးပြဲျဖစ္ခဲ့သည္။ဤသုိ႔လွ်င္ စစ္အုပ္စုတြင္း မွ အလယ္အလတ္လမ္းစဥ္ရွိျပီး ႏုိင္ငံအေရးကုိ ကၽြမ္းက်င္ေသာရံုးအုပ္ၾကီးကဲ့သုိ႔ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းညင္သာစြာ ကိုယ္တြယ္ႏုိင္ မည္ဟု ႏွစ္ဖက္ စလံုးမွလက္ခံသည့္ ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ၾကီးေဟာင္းဦးသိန္းစိန္သည္ သမၼတျဖစ္လာသည္။ထုိမွသည္ သမၼတၾကီး ဦးသိန္းစိန္သည္ အမ်ဳိးသားေခါင္းေဆာင္ၾကီးဗုိလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ဓာတ္ပံုခ်ိတ္ဆြဲထားသည့္ သမၼတရံုးခန္းသုိ႔ လူထုေခါင္းေဆာင္ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ကုိ ထူးျခားစြာဖိတ္ေခၚကာ သတင္းအတိအက်မထုတ္ျပန္ႏုိင္ေသာ ႏွစ္ကုိယ္ၾကား ေဆြးေႏြးညွိႏွဳိင္း သေဘာတူညီ ခ်က္ျဖင့္ အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္သည္ ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲဝင္ခဲ့သည္။ေနရာအားလံုးနီးပါး အႏိုင္ရခဲ့သည္။

ထုိမွ်မက လက္ရွိကာလ မွာပင္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတၾကီးဦးသိန္းစိန္တုိ႔ ရံဖန္ရံခါ ႏွစ္ဦးတည္းသီးသန္႔ေဆြးေႏြးမွဳမ်ားရွိေသာ္ျငား အေသးစိတ္ကုိမူ ႏွစ္ဖက္စလံုးမွထုတ္ျပန္ျခင္းမရွိေခ်။ၾကားျဖတ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ပါဝင္လာခဲ့ျခင္းျဖင့္ ၈၈မ်ဳိးဆက္အပါအဝင္ အျခားအတုိက္အခံအင္အားစုမ်ား၊လမ္းမမ်ားေပၚတက္၍ဆူပူအုံၾကြမည့္ အေျခအေနကုိေရွာင္ကြင္းႏိုင္ခဲ့သည္။အဆုိပါ ျဖစ္ရပ္တုိ႔သည္ပင္ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအကူးအေျပာင္းသည္ လွ်ဳိ႕ဝွက္နက္နဲလွသည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္အစီအမံၾကီးတစ္ခု၏လမ္းညႊန္ေျမပံုအတုိင္း ခရီးႏွင္ ေနသည္ဟူေသာ အယူအဆကိုပံ့ပုိးလ်က္ရွိသည္။

(ဆက္လက္ေဖာ္ျပပါမည္)


စာေရးဆရာ မင္းဒင္ ၏  facebook စာမ်က္ႏွာမွကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။