ေလထဲမွာ 3D ဒီဇုိင္း လက္တန္းဆြဲႏုိင္ၿပီ
ေလထဲမွာ 3D ဒီဇုိင္း လက္တန္းေရးဆြဲႏုိင္တဲ့ 3D pen ကုိ အေမရိကန္ အေျခစုိက္ ဟမ္မာခ်ာရွလမ္မာ ကုမၸဏီက ထုတ္လုပ္ခဲ့ပါတယ္။ အဲဒီ 3D pen ဟာ မင္အစား ေအးခဲလြယ္တဲ့ ေကာ္ရည္ကုိ အသုံးျပဳထားတာပါ။ ဒီဇုိင္းဆြဲခ်င္တဲ့အခါ 3D penထဲမွာ ေကာ္ေခ်ာင္းထည့္ျပီး စကၠန္႔အနည္းငယ္ အပူေပးရပါတယ္။ ေကာ္ရည္ေပ်ာ္လာရင္ ခလုပ္ႏွိပ္ၿပီး ေလထဲမွာ ကုိယ္လုိခ်င္တဲ့ပုံစံ ဆြဲႏုိင္ၿပီး ေရးျခစ္လုိက္တဲ့အခါ ထြက္လာတဲ့ ေကာ္ရည္က ခဏခ်င္း
ေအးခဲသြားမွာျဖစ္ပါတယ္။
ေေ

ေကာ္ရည္ေပ်ာ္ႏႈန္း ခ်ိန္ညွိဖုိ႔အတြက္ ေရးဆြဲမႈႏႈန္း (၃)မ်ဳိး ထည့္သြင္းေပးထားၿပီး အမည္း၊ အနီ၊ အ၀ါ၊ အစိမ္း၊ အျပာဆုိတဲ့ ေကာ္ေခ်ာင္းအေရာင္ (၅)မ်ဳိး အသုံးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ နာမည္ေက်ာ္ အေဆာက္အဦးေတြကုိ ပုံစံငယ္ ဖန္တီးခ်င္တဲ့ ဒီဇုိင္းပညာရွင္ေတြအေနနဲ႔လည္း အဲဒီအေဆာက္အဦးပုံကုိ အရြယ္အစားခ်ဳံ ကူးယူၿပီး 3D penနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ ျပန္ဖန္တီးႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ လ်ပ္စစ္ ဓာတ္အားသုံး 3D pen အရြယ္အစားဟာ အရွည္ ၇.၅လက္မ၊ အခ်င္း (၁.၅)လက္မ ရွိပါတယ္။ ေစ်းႏႈန္းကေတာ့ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၀၀)ပါ။

--
Ref : Dailymail
@z(ရုိးရာေလး)