အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ

အမ်ိဳးသားပညာေရး ဥပေဒၾကမ္း အတည္ျပဳ
By
မင္းဟိန္းေက်ာ္
On 
Thu, 2014-07-31 12:10
Location
ေနျပည္ေတာ္
Issue No.
No.456 Thursday, July 31, 2014

လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကဲြလဲြခဲ့ေသာ အမ်ိဳးသား ပညာေရးဥပေဒၾကမ္းကို ဥပေဒ ၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီမွ ျပင္ ဆင္၊ ျဖည့္စြက္ခ်က္ ၂၇ ခ်က္ကို ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္ျပအတည္ျပဳခ်က္ ရယူကာ ဥပေဒၾကမ္းတစ္ခုလံုးကို လႊတ္ ေတာ္မွ အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္ ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ယခုလ ၃၀ ရက္တြင္ ျပဳ လုပ္ေသာ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ ေတာ္ အစည္းအေ၀းတြင္ အဆိုပါဥပေဒၾကမ္း တစ္ပုိဒ္ခ်င္းအ လိုက္ လႊတ္ေတာ္၏ သေဘာတူညီခ်က္ျဖင့္ အတည္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

 အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းကိုအမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္မွ အတည္ ျပဳထားသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ ၇၁ ခ်က္အေပၚ မူတည္ ေဆြးေႏြးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ သေဘာကဲြလဲြခ်က္မ်ားတြင္ အမ်ိဳး သားလႊတ္ေတာ္၏ ျပင္ဆင္အ တည္ျပဳခ်က္ အမ်ားစုကို ျပည္ ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္က အတည္ျပဳေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခု အတည္ျပဳလိုက္ေသာ ဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္စီမံခန္႔ခဲြခြင့္ ရွိေသာ လြတ္လပ္သည့္ တကၠ သိုလ္ပညာေရးစနစ္ အပါအ၀င္ ေက်ာင္းသားဗဟိုျပဳစနစ္ကို က်င့္ သံုးေသာ အေျခခံပညာေရးစနစ္ ကိုလည္း က်င့္သံုးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။

‘‘အခု အတည္ျပဳလိုက္တာ ကေတာ့ Mother Law ေပါ့။ ပညာ ေရးစနစ္တစ္ခုလံုးကို ေျပာင္းလဲ ဖို႔က ဒီဥပေဒက အဓိကပဲေလ။ ေနာက္ဆက္တဲြ အျဖစ္ကေတာ့ အေျခခံပညာ၊ အဆင့္ျမင့္ပညာ ဆိုၿပီး အေသးစိတ္ေတြ ထြက္လာ မွာေပါ့’’  ဟု ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္း ေကာ္မတီ၀င္ ေဒါက္တာ စိုးမိုး ေအာင္က ေျပာသည္။

ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို ျပည္ သူ႔လႊတ္ေတာ္တြင္  အတည္ျပဳခဲ့စဥ္က ပညာေရးအဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ ကြန္ရက္မ်ား၏ ၀ိုင္း၀န္းကန္႔ကြက္ခံခဲ့ရေသာ အမ်ိဳးသားပညာေရးေကာင္စီကိစၥကို အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္မွ ျပင္ဆင္ထားသည့္ ေကာင္စီေနရာတြင္ ေကာ္မရွင္ကို အစားထိုးထည့္သြင္းၿပီး ျပည္ ေထာင္စုအဆင့္ ပုဂၢဳိလ္တစ္ဦးဦး က ဥကၠ႒အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္ကာ ပညာေရးႏွင့္  သက္ဆိုင္သည့္ လႊတ္ေတာ္ႏွစ္ရပ္ရွိ ေရးရာ ေကာ္ မတီမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားပညာရွင္မ်ားပါ ပါ ၀င္ဖဲြ႕စည္းရမည္ဆိုသည့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုသာ အတည္ျပဳခဲ့သည္။

ဥပေဒၾကမ္းကို လႊတ္ေတာ္တြင္ တစ္ပိုဒ္ခ်င္းစီအလိုက္ အတည္ျပဳခ်က္ ရယူရာတြင္ အခ်ိဳ႕ေသာ အပိုဒ္မ်ားတြင္ ဥပေဒၾကမ္းပူးေပါင္းေကာ္မတီ၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သေဘာမတူသျဖင့္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ အပါအ၀င္ NLD မွ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။

  ‘‘အမ်ိဳးသား  ပညာေရး ေကာင္စီရဲ႕ အႏွစ္သာရက ထိန္း ခ်ဳပ္ဖို႔ ဖဲြ႕စည္းထားတာပါ။ ပညာ ေရးလြတ္လပ္ခြင့္ကို အေထာက္ အကူျပဳတဲ့ ဖဲြ႕စည္းပံု မဟုတ္ပါ ဘူး။ ကူညီေထာက္ပံ့ဖို႔ ဖဲြ႕စည္း တာဆိုရင္ေတာ့ ႀကိဳဆိုပါတယ္။ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြကိုပါ လြတ္လပ္စြာ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ေပး ေစခ်င္ပါတယ္’’ ဟု ပညာေရး စနစ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ႏိုင္ငံ လံုးဆိုင္ရာ ကြန္ရက္ (NNER) မွ ေဒၚသူသူမာက ေျပာသည္။

ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္က ယင္းဥပေဒၾကမ္းကို အတည္ျပဳလိုက္ၿပီျဖစ္သျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သမၼတထံသို႔ လက္မွတ္ေရးထိုး ရန္ အျမန္ဆံုး ေပးပို႔မည္ျဖစ္ၿပီး သမၼတလက္မွတ္ေရးထိုးၿပီးပါက ဥပေဒအျဖစ္ ထုတ္ျပန္ျပ႒ာန္းႏိုင္ မည္ျဖစ္သည္။

7Day Daily website မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္