ေရႊဘို MC တို႔ရဲ႕ HipHop သီခ်င္းမ်ား ( Made In SBO )Song Name- Ta Lawl
Vocal & lyrics-Khaing Mye
>>>Download>>>Song Name- Ka Lay 1Yout Lo Myo
Vocal Man - Khaing MyeSong Name - My Angel
Vocal Man - Khaing MyeSong name - Welcome To Shwebo
Vocal Man. -Khaing mye ; $a Lone ;Thet $oe


Song Name - Bitch
Vocal Men -Lil'Tun.Khaing Mye & Sa lone
>>>Download>>>  
Song Name - A Chit Tat Tay
Artist -Khaong Mye & B Lay & Thet Soe
>>>Download>>>