ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ Firefox OS ဖုန္း (သို႔မဟုတ္) LG Fx0

Mozilla ၏ Firefox OS အသံုးျပဳထားေသာ စမတ္ဖုန္းတစ္မ်ိဳးကို ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ မိတ္ဆက္ေပးခဲ့သည္။ Fx0 ဟု အမည္ရသည့္ အဆိုပါ စမတ္ဖုန္းကို LG က ထုတ္လုပ္ထားၿပီး တိုကုဂ်င္း ယိုရွီအိုကမွ ဒီဇိုင္းဖန္တီးထားျခင္း ျဖစ္သည္။
Fx0 ကို ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းအသြင္ ျပဳလုပ္ထားသည့္အတြက္ ဖုန္းအတြင္းပိုင္းရိွ အစိတ္အပိုင္းမ်ားကို ကာဗာဖြင့္စရာမလိုဘဲ ျမင္ေတြ႕ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေရႊေရာင္ Firefox logo ပါဝင္သည့္ home ခလုတ္တစ္ခုကိုလည္း ထည့္သြင္းေပးထားသည္။
Fx0 သည္ ယခင္ Firefox OS ဖုန္းအားလံုးႏွင့္ ကြဲျပားျခားနားသည္။ ထို႔အျပင္ ေစ်းအႀကီးဆံုး Firefox OS ဖုန္းဟု ေခၚဆိုႏိုင္ၿပီး တန္ဖိုးမွာ ယန္း ၅၀,၀၀၀ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၄၁၄) ျဖစ္သည္။
အတြင္းပိုင္းသို႔ ေဖာက္ထြင္းျမင္ႏိုင္သည့္ ဒီဇိုင္းျဖင့္ ျပဳလုပ္ထားေသာ္လည္း Fx0 ၏ ဒီဇိုင္းသည္ LG G3 ႏွင့္ ဆင္တူသည္။ ၎တြင္ ၄.၇ လက္မ IPS touchscreen ကို အသံုးျပဳထားေသာ္လည္း resolution ကိုမူ ကုမၸဏီမွ ထုတ္ျပန္ထားျခင္း မရိွေပ။
Fx0 တြင္ Qualcomm Snapdragon 400 chipset ကို အသံုးျပဳထားသည္။ အဆိုပါ 1.2 GHz quad-core CPU ႏွင့္အတူ 1.5GB RAM အျပင္ သိုေလွာင္မႈ ပမာဏ 16GB ကုိေထာက္ပံ့ေပးထားသည္။ သိုေလွာင္မႈပမာဏကို microSD card မ်ားျဖင့္ တိုးျမႇင့္အသံုးျပဳႏိုင္သည္။ အေရွ႕ဘက္တြင္ 2.1-megapixel ကင္မရာကို အသံုးျပဳထားၿပီး ေက်ာဘက္တြင္ LED flash ႏွင့္ ႐ိုက္ကူးႏိုင္မည့္ 8-megapixel ကင္မရာကို တပ္ဆင္ေပးထားသည္။ ဘက္ထရီမွာ 2,370 mAh ျဖစ္ၿပီး Firefox OS 2.0 ကို အသံုးျပဳထားသည္။ အရြယ္အစားမွာ ၁၃၉ x ၇၀ x ၁၀.၅ မီလီမီတာျဖစ္ၿပီး အေလးခ်ိန္မွာ ၁၄၈ ဂရမ္ျဖစ္သည္။
အဆိုပါ Fx0 ဖုန္းသည္ 4G LTE ႏွင့္ NFC အတြက္ အေထာက္အပံ့ေပးထားသည့္ ပထမဦးဆံုး Firefox OS ဟန္းဆက္လည္း ျဖစသ္ည္။ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်မည့္ ၎စမတ္ဖုန္းကို ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္တြင္ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္ၿပီး ကမ႓ာတစ္ဝန္းတြင္ ဇန္နဝါရီလ ၆ ရက္၌ စတင္ေရာင္းခ်မည္ ျဖစ္သည္
 
 
Credit to INTERNET JOURNAL