ေရႊဘိုက Rapper ေတြရဲ႔ ဒုတိယေျမာက္ MTV

Title    :     အခ်စ္သက္ေသ
Vocal     :   Khaing Mye, Sa Lone