မိမိကိုယ္​မိမိ Selfie ႐ိုက္​သူ = ယဥ္​ယဥ္​​ေလးရူး​ေနသူ

facebookမွာ ကုိယ့္ပုံကုိယ္ရုိက္ၿပီး တင္သူမ်ားကုိ စိတ္ေဝဒနာရွင္
မ်ားလုိ႔ ဆရာဝန္မ်ားကသတ္မွတ္လုိက္ၿပီ
-------------------------------------------------------------------------------
 မိမိကုိယ္မိမိ Selfie ရိုက္သူ = ယဥ္ယဥ္ေလး ရူးေနသူမ်ား


မွန္ပါတယ္။ ယဥ္ယဥ္ေလး ေျပာရရင္ေတာ့ စိတ္ေဝဒနာရွင္ပါ။ ဘာ​ေတြ လာေျပာေနတာလည္းလုိ႔ ေမးစရာ ရွိလာႏိုင္ပါတယ္။ ရွင္းရွင္းေလးပါ။ Selfie ဆုိတာ လတ္တေလာကာလတြင္ လြန္စြာနာမည္ၾကီးေနသည့္ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

Facebook ေပၚတင္ျပီး သူငယ္ခ်င္းမ်ားနဲ႔ မွ်ေဝဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ အလွၾကည့္ဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ရည္းစားကို ေပးဖုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ လူမ်ားရဲ့ ခ်ီးမြမ္းေထာပနာ ျပဳမႈကို ခံယူလုိခ်င္လုိ႔ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ ၾကြားဝါလုိ၍ပဲျဖစ္ျဖစ္၊ မိမိကုိယ္ကိုမိမိ ဓာတ္ပံုရိုက္ျခင္းဟာ က်ား၊ မ မေရြး၊ အသက္အရြယ္ မေရြး လုပ္ေဆာင္ေနၾကတဲ့ အရာတစ္ခုပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခ်ိ႕ေသာ သူမ်ားကေတာ့ (အျမင္ကတ္ဖုိ႔ ေကာင္းေလာက္ေအာင္) သာမန္ထက္ပိုထူးျပီးေတာ့ လုပ္တတ္ၾကပါတယ္။

ဒီအခ်က္ေတြေၾကာင့္လည္း အခုေနာက္ဆုံးမွာေတာ့ အေမရိကန္ စိတ္ေရာဂါဆိုင္ရာ အသင္းၾကီး (American Psychiatric Association – APA) က Selfie ရိုက္ျခင္းအား (လူအမ်ား ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတိုင္း) စိတ္ေဝဒနာ တစ္မ်ိဳးဟု တရားဝင္ သတ္မွတ္လိုက္ျပီ ျဖစ္ပါတယ္။
မၾကာမီက ခ်ီကာဂိုျမိဳ႕မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့တဲ့ APA အမႈေဆာင္အဖြဲ႔ အစည္းအေဝးမွာ Selfie ရိုက္ျခင္းအား အဆင့္ ၃ ဆင့္ရွိ စိတ္ေဝဒနာ တစ္မ်ိဳးအျဖစ္ တရားဝင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါတယ္။ ေရာဂါရဲ့ တရားဝင္ နာမည္ကေတာ့ “Selfitis” ျဖစ္ပါတယ္။

အဓိပါၸယ္ဖြင့္ဆုိခ်က္ကေတာ့ Selfitis ဆုိသည္မွာ - “မိမိကုိယ္မိမိ ယံုၾကည္ခ်က္ နည္းပါးေနမႈအား ကုစားရန္ (သို႔) မိမိ၏ စိတ္ခံစားမႈအာရံုတြင္ လုိအပ္ခ်က္အား ျဖည့္ဆည္းရန္အတြက္ လူမႈကြန္ယက္မ်ားအေပၚ တပါးသူမ်ားအား မွ်ေဝရန္ မိမိကိုယ္မိမိ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျခင္းအား အလြန္အမင္း စိတ္အားထက္သန္ေနသူ” ဟု သိရွိရသည္။

Selfitis စိတ္ေဝဒနာ၏ အဆင့္ ၃ ဆင့္မွာ -

Borderline Selfitis - မိမိကိုယ္မိမိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ ၾကိမ္ထက္မနည္း ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးေသာ္လည္း လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚ မွ်ေဝျခင္း မျပဳသူ
Acute Selfitis - မိမိကိုယ္မိမိ တစ္ေန႔လွ်င္ ၃ ၾကိမ္ထက္မနည္း ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးျပီး ရိုက္ကူးထားသည့္ ပံုအားလုံးကို လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚ မွ်ေဝေလ့ရွိသူ
Chronic Selfitis –မိမိစိတ္ကို ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ျခင္းမရွိပဲ Selfie အခ်ိန္ႏွင့္အမွ် Selfie ရိုက္ကူးေနျပီး ရိုက္ကူးထားသည့္ Selfie မ်ားအား တစ္ေန႔လွ်င္ ၆ ၾကိမ္ထက္မနည္း လူမႈကြန္ယက္မ်ားေပၚ မွ်ေဝေလ့ရွိသူ
အဓိက ျပႆနာကေတာ့ Selfitis ဆုိတဲ့ ဤစိတ္ေဝဒနာ ဆုိးၾကီးဟာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာေတာ့ ကုရာနိတၳိ ေဆးမရွိေသးပါဘူး။