တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္းတပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းျခင္း

ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၄ ရက္ ညေနပိုင္းက တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လႈိင္ႏွင့္ Eleven Media Group မွ ေတြ႔ဆံုေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားအား ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး။ ။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးအတြက္ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္၊ တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ အေနအထားကုိ ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြနဲ႔ကေတာ့ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိေနတယ္။ အဲ့ဒီအတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍မ်ား ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲအလြန္မွာ ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုေတြထဲကပဲ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး မ႑ိဳင္နဲ႔ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေတြမွာ ဒီလူေတြပဲ ပါ၀င္ပတ္သက္ လာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ား ထိေတြ႔ဆက္ဆံဖုိ႔ ဘယ္လုိဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမလဲဆုိတာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ အျမင္ကုိ ေမးခ်င္ပါတယ္။
(အင္း....ေနာက္ေရာ)
ေနာက္တစ္ခုက တုိင္းရင္းသား အင္အားစုေတြနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ ဖက္ဒရယ္ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္လို႔ သေဘာတူညီမႈေတြ ရထားတယ္လို႔ သိရိွထားပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ တခ်ဳိ႕အခ်က္ေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး မေျပလည္တာေလးေတြ နည္းနည္း ရွိေနတယ္လုိ႔ သိရပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ဘယ္လုိ အခ်က္အလက္ေတြေၾကာင့္ မေျပလည္မႈေတြ ရွိခဲ့တာလဲဆုိတာ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ အျမင္ကုိ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ခုနက ဒီမုိကေရစီ အင္အားစုနဲ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ က႑ေပါ့။ ဒီေခတ္ကေတာ့ ပါတီစုံ ဒီမုိကေရစီ လမ္းေၾကာင္းကုိ သြားေနတာေပါ့။ ဒီလမ္းေၾကာင္းကုိ သြားတာကလည္း ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံဥပေဒနဲ႔အညီ သြားတာျဖစ္ပါတယ္။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔လည္း သက္ဆုိင္ရာ က႑အလုိက္ေပါ့ေလ။ တရားဥပေဒျပဳေရး၊ ေနာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပုိင္း ဒီေနရာမွာ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ပါ၀င္ေနတာ ေျပာလိုပါတယ္။ ဒီဥပေဒရဲ႕ ခြင့္ျပဳထားတာကုိ ေက်ာ္လြန္ၿပီးလုပ္လုိ႔လည္း မရပါဘူး။ လုပ္လည္း မလုပ္ပါဘူး။ လုပ္ဖုိ႔လည္း အစီအစဥ္ မရွိပါဘူး။ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ သြားရမွာပါ။ အဲဒီေတာ့ အခုလည္း ဒီအုပ္ခ်ဳပ္ေရး အဖြဲ႔အစည္းနဲ႔ တရားဥပေဒျပဳေရး အဖြဲ႔အစည္းေတြမွာ တပ္မေတာ္ဟာ လုိအပ္တဲ့ ကူညီပံ့ပုိးမႈနဲ႔ အၾကံေပးမႈေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ ရွိတဲ့ဟာကုိပဲ ၀င္လုပ္တာပဲ ရွိပါတယ္။ ေနာင္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္အလြန္ ကာလမွာ ဘယ္သူပဲ ဘာပဲျဖစ္လာျဖစ္လာ ကိုယ္တို႔အေနနဲ႔ ဥပေဒနဲ႔အညီပဲ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္မယ္ ဆုိတာပဲ ေျပာလုိတယ္။ ဘာမွလည္း အဆင္မေျပစရာ အေၾကာင္း မရွိဘူး။ အဆင္ကုိ ေျပမွာပဲ။ မလုပ္လုိ႔လည္း မရပါဘူး။ ဒါကေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ သြားရမယ့္ကိစၥ ျဖစ္ေတာ့ တပ္မေတာ္ ဆုိတာကလည္း ဥပေဒကုိ ေလးစားရမယ့္အပိုင္း နံပါတ္တစ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဆုိရင္ေတာ့ နံပါတ္တစ္ ေမးခြန္းနဲ႔ လုံေလာက္ပါလိမ့္မယ္။

ေနာက္ နံပါတ္ (၂) တုိင္းရင္းသားနဲ႔ တပ္မေတာ္နဲ႔ အခန္းက႑ေပါ့။ ဒီမွာကေတာ့ ျမန္မာႏုိင္ငံဟာ တုိင္းရင္းသား အဓိက တုိင္းရင္းသားရွစ္မ်ိဳးနဲ႔ တုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုေပါင္း ၁၀၀ ေက်ာ္ေလာက္ ရွိတာေပါ့ေလ။ အတိအက်ကေတာ့ လ၀က,က ထုတ္ျပန္မွပဲ ရမွာေပါ့။ အေျပာင္းအလဲလည္း ရွိေကာင္း ရွိႏုိင္ပါတယ္။ ဆုိေတာ့ ေသခ်ာပုိင္းျခား သတ္မွတ္ထားတဲ့ နယ္နမိတ္ အတိအက် ရွိတယ္။ ဒီထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြစုၿပီး ေနတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြ စုၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတည္ေထာင္ထားတာ မဟုတ္ဘူး။ ဒီအထဲမွာ တုိင္းရင္းသားေတြ အကုန္လုံးစုၿပီး ေနၾကတာ။ ဗမာလည္း ရိွတယ္။ ကခ်င္၊ ကယား၊ ကရင္၊ ခ်င္း၊ ဗမာ၊ မြန္၊ ရခုိင္၊ ရွမ္း အကုန္လုံး ရွိၾကတယ္။ ဆုိေတာ့ ဒီဟာအားလုံးဟာ တူညီတဲ့ စိတ္ဆႏၵေပါ့။ တူညီတဲ့ စိတ္ဆႏၵနဲ႔ သြားဖို႔ လုိတာေပါ့။ ႏုိင္ငံတစ္ခု ဆုိတာက အခု ဒီေခတ္ႀကီးမွာ ကမၻာ့ႏုိင္ငံ အႏွံ႔ကုိ ၾကည့္မယ္ဆုိရင္ ကုိယ့္တုိင္းျပည္နဲ႔ ကုိယ့္ေဒသ ဘယ္လုိတုိးတက္ေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတဲ့ ဟာကုိပဲ သြားၾကတာ။ ျမန္မာႏုိင္ငံကလည္း ခုနက ထူးျခားခ်က္က တိက်တဲ့ ႏုိင္ငံနယ္နိမိတ္ အပုိင္းအျခား ရွိၿပီးသား ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီႏုိင္ငံအတြင္းက အစိတ္အပုိင္း တစ္ခုကုိ ဖဲ့ထုတ္ဖုိ႔ ဆုိတာေတာ့ ဘယ္လုိမွ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး။ ဒါေၾကာင့္ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္က ဘာျဖစ္မလဲဆိုေတာ့ တုိင္းျပည္တုိးတက္ေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲဆုိတဲ့ စိတ္ေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ကုိယ့္ညီေမးတဲ့ ဖက္ဒရယ္လို႔ ေျပာလိုက္တာေပါ့။ ဖက္ဒရယ္လို႔ ဆိုရင္ အခုသြားေနတဲ့ လမ္းေၾကာင္းကလည္း ဖက္ဒရယ္ အေျခခံထားတဲ့ ဒီမုိကေရစီစနစ္ က်င့္သုံးတဲ့ ျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအေပၚမွာလည္း definition ဖြင့္တဲ့ အေပၚမွာ အမ်ားႀကီး တည္ပါတယ္။ ဒါကေတာ့ ေျပာစရာေတြ အမ်ားႀကီး ရိွတာေပါ့။ ေျပာမယ္ဆိုလည္း ေတာ္ေတာ္နဲ႔ ၿပီးမွာ မဟုတ္ဘူး။ အဓိက,ကေတာ့ တုိင္းျပည္ကုိ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ ရွိဖုိ႔လုိတယ္။ ေနာက္ ဥပေဒနဲ႔အညီ ကုိယ့္ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြကုိ ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးေတာ့မွ တုိင္းျပည္ အေပၚမွာ အလုပ္လုပ္ဖုိ႔ပဲ လုိတယ္လုိ႔ ကုိယ္က ေျပာလုိတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တပ္မေတာ္သည္ ဒါကုိ အၿမဲတမ္း ရပ္တည္ ေဆာင္ရြက္သြားမယ္လုိ႔ ေျပာလုိတယ္။

ေမး။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ ေမးခ်င္ပါတယ္။ သမုိင္းေၾကာင္းမွာ အနီးစပ္ဆုံး ၁၉၅၈ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္နဲ႔ ပတ္သက္လို႔ တပ္မေတာ္ အရာရွိတခ်ိဳ႕ ၀င္ေရာက္စြက္ဖက္တယ္ ဆုိၿပီး ထုတ္ပယ္ခံရတာေတြ အပါအ၀င္ ေ၀ဖန္မႈအခ်ိဳ႕ ေပၚေပါက္ခဲ့ဖူး ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ၁၉၆၀ နဲ႔ ၉၀ ေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ၾကားေနခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ ၂၀၁၀ ေရြးေကာက္ပြဲ၊ ေ၀ဖန္မႈအခ်ိဳ႕ ရွိခဲ့တယ္။ ၂၀၁၂ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ တပ္မေတာ္က ၾကားေနအေနနဲ႔ ေနခဲ့ပါတယ္။ အဲ့ဒီေတာ့ အခုမၾကာခင္ လာေတာ့မယ့္ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔ အေနနဲ႔ ဒီအေပၚမွာ ေျပာျပႏုိင္မယ့္ အျမင္ေတြကုိ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ေရြးေကာက္ပြဲကေတာ့ တုိင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ကံၾကမၼာေပါ့ေလ။ ကံၾကမၼာကို အဆုံးအျဖတ္ ေပးတာေပါ့။ တပ္မေတာ္ အေနနဲ႔ကေတာ့ လြတ္လပ္ၿပီး တရားမွ်တတဲ႔ ေရြးေကာက္ပြဲျဖစ္ဖုိ႔ လုိလားပါတယ္။ ဒီျဖစ္ႏုိင္မႈအတြက္လည္း ကုိယ္တုိ႔ ႀကိဳးစားေနပါတယ္။ ဒါ့ေၾကာင့္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေတြရေအာင္ ႀကိဳးစားေနၿပီးေတာ့ လက္နက္ကုိင္ ပဋိပကၡေတြ ရွိေနတဲ့ နယ္ေျမေတြမွာ တရားမွ်တတဲ့ ေရြးေကာက္ပြဲေတြ ျဖစ္ႏိုင္ေအာင္ အတတ္ႏုိင္ဆုံး ႀကိဳးစားတာ။ ျဖစ္ႏုိင္မယ္၊ မျဖစ္ႏုိင္ဘူး ဆုိတာကေတာ့ မေျပာႏိုင္ေသးဘူးေပါ့ေလ။ ကုိယ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ ေစာေစာက ေျပာသလုိပဲ ၁၉၉၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ေနာက္ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲ ဒီေရြးေကာက္ပြဲေတြမွာလည္း တပ္မေတာ္က သူ႔ေနရာနဲ႔သူ သူ႔ဆႏၵရိွတဲ့အတိုင္း မဲေပးခဲ့တာ။ ဒါကလည္း မဲေပးတယ္ ဆုိတာကလည္း ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ကေန သတ္မွတ္ထားတဲ့ မဲေပးတဲ့ စနစ္အတုိင္းပဲ သြားရမွာ။ အဲဒီ့အတုိင္းပဲ ကုိယ္တုိ႔ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ပါမယ္။ အတတ္ႏိုင္ဆုံးလည္း Free and Fair ျဖစ္ေအာင္ လုပ္ေပးမယ္လို႔ ကိုယ္ကေတာ့ ရည္ရြယ္ထားတယ္။ ျဖစ္လည္း ျဖစ္ေစခ်င္တာေပါ့။ ဒါေတြက သမိုင္းမွာ မွတ္တမ္းတင္ ၀င္သြားမယ့္ ကိစၥရပ္ေတြ ျဖစ္တာကုိး။ ဒါေၾကာင့္ ကုိယ္တုိ႔ အေနနဲ႔ အမွားအယြင္း မခံဘူး ဆိုတာကိုေတာ့ ေျပာလုိပါတယ္။

ေမး။ ။ အခု အျပင္မွာ ခန္႔မွန္းမႈေတြ၊ သုံးသပ္မႈေတြ ရွိပါတယ္။ ၂၀၁၅ ေရြးေကာက္ပြဲဟာ အတုိက္အခံပါတီ တစ္ခုျဖစ္တဲ့ NLD ပါတီ အေျခအေန ေကာင္းႏုိင္တယ္ဆုိတဲ့ သုံးသပ္မႈေတြ ရွိေနပါတယ္။ အဲဒီ အတြက္ေၾကာင့္ အကယ္၍မ်ား သုံးသပ္တဲ့အတုိင္းပဲ NLD နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သူေတြပဲ အစုိးရ တစ္ရပ္အျဖစ္ ရွိလာခဲ့မယ္ဆုိရင္ တပ္မေတာ္အေနနဲ႔ ဘယ္လုိမ်ား ထိေတြ႔ဆက္ဆံမႈေတြ ရွိသြားႏုိင္မလဲ၊ ဒါ့အျပင္ ဒီေရြးေကာက္ပြဲအေပၚ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးတို႔ရဲ႕ အျမင္ကုိလည္း သိလုိပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ဒါကေတာ့ ခုနဟာနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ကိစၥ ျဖစ္သြားၿပီ။ အဲ... တုိ႔က ဘာပဲလုပ္လုပ္ အလုပ္တစ္ခု လုပ္မယ္ဆုိရင္ ဥပေဒနဲ႔ အညီပဲ သြားရမွာေပါ့။ ဥပေဒနဲ႔အညီ သြားရမယ္။ အဲဒီေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဘယ္သူပဲ တက္လာတက္လာ ဥပေဒနဲ႔ အညီေတာ့ သူ႔မွာ ျပဌာန္းထားတဲ့အတုိင္း ေျပာဆုိလုပ္ကုိင္သြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ဒီေရြးေကာက္ပြဲမွာ ဟုိလူႏုိင္မယ္၊ ဒီလူႏုိင္မယ္၊ ဟုိလူရမယ္ ဒီလူရမယ္ ဆုိတာကေတာ့ ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္သာ ျဖစ္တာေပါ့။ ႀကိဳတင္မွန္းဆခ်က္ ဆုိတာကလည္း တခ်ိဳ႕ကလည္း ခက္ေတာ့ခက္ပါတယ္။ မွန္ရင္လည္း မွန္မွာေပါ့။ မွားရင္လည္း မွားသြားမွာေပါ့။ အဲဒီေတာ့ ဒါကို ေလွ်ာက္ၿပီး ေတြးေနမယ့္အစား တကယ္လုိ႔ ဒီလုိ ဒီအေျခအေန ျဖစ္လာၿပီဆုိရင္ ဘယ္လုိ သြားမလဲဆုိတာ ရင္ဆုိင္သြားႏုိင္ဖုိ႔အတြက္ နည္းလမ္း၊ အဲ့နည္းလမ္းက ဘာလဲဆုိေတာ့ ဥပေဒနဲ႔အညီ သြားခ်င္တယ္။ ေနာက္ ႏိုင္ငံ့ရင့္က်က္မႈေပါ့။ ဒီေပၚမွာလည္း နားလည္မႈရွိဖုိ႔ လုိတာေပါ့။ ဘယ္ႏိုင္ငံပဲ ျဖစ္ျဖစ္ ဒီမုိကေရစီ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ လုပ္လို႔ရွိရင္ ဒီမုိကေရစီရင့္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြက်ေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ကုိ ျပႆနာ မရိွေပမယ့္လည္း ဒီမုိကေရစီ မရင့္က်က္တဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာေတာ့ ေရြးေကာက္ပြဲရလဒ္ ထြက္လာၿပီ ဆုိလုိ႔ရွိရင္ အနည္းနဲ႔အမ်ား ျပသနာေတြ ျဖစ္တာကုိ ကုိယ္တုိ႔ ေတြ႔ရတယ္။ ဒါကုိ ေက်ာ္လြႊားႏိုင္ဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္။ ဒါကို ေက်ာ္လႊားႏုိင္မယ္ဆုိရင္ ဘာမွ ျပႆနာ ျဖစ္စရာ မရွိဘူးလုိ႔ ေျပာလုိပါတယ္။

ေမး။ ။ ဒါေလးနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး ျဖည့္စြက္ေမးခ်င္တာက ေစာေစာက ေျပာတဲ့ ဒီမုိကေရစီ ရင့္က်က္ၿပီး ႏုိင္ငံေတြနဲ႔ ဒီမိုကေရစီ မရင့္က်က္ေသးတဲ့ ႏုိင္ငံေတြမွာ ေရြးေကာက္ပြဲ ရလဒ္ေတြအေပၚ မူတည္ၿပီး ေက်ာ္ျဖတ္ဖုိ႔ လုိတယ္ဆုိတဲ့ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ သံုးသပ္ခ်က္ စကားေပၚ မူတည္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံ အေနနဲ႔ေရာ ဘယ္လုိမ်ဳိး ထင္ျမင္ယူဆ ပါသလဲ။ အဲဒီ ရင့္က်က္ျခင္း၊ မရင့္က်က္ျခင္းနဲ႔ ဒီရလဒ္ေတြ အေပၚမွာ အျမင္ကုိ သုံးသပ္ေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ တုိ႔လူမ်ိဳးေတြက ဗုဒၶဘာသာ ကုိးကြယ္သူ အမ်ားစု ျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ေအးေအးခ်မ္းခ်မ္း ေနၾကတဲ့ သူေတြပါပဲ။ ဒီအေပၚမွာ လံႈ႔ေဆာ္မႈေတြ ျဖစ္လာၿပီ ဆုိရင္ေတာ့ တမ်ိဳးေျပာင္းလဲမွာေပါ့။ ဒါကိုေတာ့ နည္းနည္းေလး သတိထားရမယ့္ သေဘာပါ။ ျပင္ပရဲ႕ လႈံ႕ေဆာ္မႈေတြ မရွိဘူးဆုိရင္ ကုိယ္ထင္ပါတယ္။ ေအးေအးေဆးေဆးနဲ႔ ၿပီးသြားမယ့္ သေဘာပဲ ရိွပါတယ္။ လူဆုိတာေတာ့ ဒီလုိပါပဲ။ ေျပာၾကမွာပါပဲ။ ကုိယ့္ရဲ႕ အခြင့္အေရး ကုိယ္မရႏိုင္ဘူး ဆိုရင္ေတာ့ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ ေဖာ္ထုတ္မွာေပါ့။ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ အဲဒီ မေက်နပ္ခ်က္ေတြ အေပၚမွာ ေနာက္တစ္ခုကေန မင္းဟုတ္တယ္လုိ႔ သြားေျပာလိုက္ရင္ေတာ့ ပုိၿပီးေပါက္ကြဲ လာမွာေပါ့။ ဒါမ်ိဳး မျဖစ္ဖို႔ပဲ လုိတာပါပဲ။

ေမး။ ။ အမ်ိဳးသား ျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရး၊ ေရြးေကာက္ပြဲ ကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးျမန္းခဲ့တဲ့အေပၚ သီးျခားျဖည့္စြက္ ေျပာလုိတာ ရွင္းလင္း အသိေပးလုိတာရွိရင္ ေျပာၾကားေပးေစ လုိပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ႏုိင္ငံသား အားလုံးက တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ရွိဖို႔ လုိပါတယ္။ တူညီတဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ ဆိုတာ တုိင္းျပည္ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုုပ္မလဲ။ တုိင္းျပည္ ဘယ္လုိ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္မလဲ။ ေကာင္းေအာင္ လုပ္တာနဲ႔၊ တုိးတက္ေအာင္ လုပ္တာ အဓိပၸာယ္ျခင္း မတူပါဘူး။ ေကာင္းေအာင္လုပ္မလား တိုးတက္ေအာင္ လုပ္မလား။ သူမ်ားတုိင္းျပည္ေတြ တုိးတက္တာ သြားၿပီး အားက်ေနလုိ႔ မရဘူး။ ကုိယ့္တုိင္းျပည္အတြင္းမွာ ကုိယ့္လူေတြ အားလုံး စုစုစည္းစည္း လုပ္ႏုိင္တဲ့ဟာမ်ိဳး ျဖစ္ေအာင္ ဖန္တီးဖုိ႔ လုိပါတယ္။ တုိင္းျပည္ရဲ႕ အားဟာ ျပည္တြင္းမွာပဲ ရွိပါတယ္။ သူမ်ားတုိင္းျပည္ အားကုိးလုိ႔ မရပါဘူး။ သူမ်ားတုိင္းျပည္ အားကုိုးတယ္ဆုိတာ ခဏပဲ ျဖစ္ပါလိမ့္မယ္။ အျမဲတမ္း ခုိင္ေအာင္ လုပ္ရမွာက ကိုယ့္ျပည္သူ ျပည္သားေတြရဲ႕ တာ၀န္ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အကုန္လုံး အသိတရား ရွိရွိနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ပဲ လုိပါတယ္လုိ႔ ေျပာလုိတယ္။

ေမး။ ။ အခု ကြၽန္ေတာ္ ေမးျမန္းမႈက ေနာက္ဆုံးပုိင္း ေရာက္လာပါၿပီ။ ဒီအပုိင္းမွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘ၀နဲ႔ ဆိုင္တဲ့ အေၾကာင္းအရာေတြကို ေမးခ်င္ပါတယ္။ ဒါနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေမးခြင့္ျပဳပါ။
ေျဖ။ ။ ေျဖႏုိင္တဲ့ဟာလည္း ေျဖတာေပါ့။

ေမး။ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးဘ၀ အက်ဥ္းခ်ဳပ္ကုိ မိဘအေျခအေနကအစ ျဖတ္သန္းမႈ အက်ဥ္းမွ် ေျပာျပႏိုင္သေလာက္ ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ ကုိယ့္မိဘေတြက ထား၀ယ္က ျဖစ္ပါတယ္။ အေဖက ျပည္သူ႔ေဆာက္လုပ္ေရး လုပ္ငန္းက အရာရွိတစ္ေယာက္ ျဖစ္ပါတယ္။ အႏုပညာနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ပန္းခ်ီဆြဲတာေပါ့။ ပန္းခ်ီဆရာေပါ့။ ပန္းခ် ီဦးခင္လိႈင္လုိ႔ ေခၚပါတယ္။ အေဖေရာ၊ အေမေရာ ထား၀ယ္သူ၊ ထား၀ယ္သားေတြ ျဖစ္ပါတယ္။ အေဖက အစုိးရ၀န္ထမ္း ျဖစ္တဲ့အတြက္ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္တဲ့ ေနရာေတြကုိ ေနရတာ ဆုိေတာ့ မႏၲေလးမွာလည္း ေနခဲ့တယ္။ မင္းဘူးမွာလည္းေနခဲ့တယ္၊ ရန္ကုန္မွာလည္း ေနတယ္။ ရန္ကုန္မွာ ၁၉၇၂ ခုႏွစ္ ၁၀ တန္းေအာင္တယ္။ အ.ထ.က (၁)လသာကေန ဆယ္တန္းေအာင္တယ္။ အဲဒီကေန တကၠသုိလ္တက္တယ္။ ၇၂ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္တကၠသုိလ္မွာ ဥပေဒပညာဌာနမွာ ဥပေဒပညာ အဓိကနဲ႔ တက္တယ္။ ၇၃ ခုႏွစ္ ကုန္တဲ့အထိ တက္တယ္။ ဒုတိယႏွစ္ ႏွစ္၀က္ေလာက္အထိတက္ တယ္ ။ အဲဒီကေန ၇၄ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ထဲ ၀င္ခဲ့တယ္။ ၇၇ ခုႏွစ္မွာ ျပန္တမ္း၀င္ အရာရွိ ခန္႔အပ္ခံရတယ္။ စစ္တကၠသုိလ္ အပတ္စဥ္ ၁၉ ကေန ဆင္းတာ။ အဲဒီေတာ့ ၇၇ ဒီဇင္ဘာေလာက္မွာ ေက်ာင္းဆင္းၿပီး အဲဒီကေန ဒုဗုိလ္၊ အရာရွိငယ္ ဘ၀ေပါ့။ အရာရိွငယ္ဘ၀ ေတာက္ေလွ်ာက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျခလ်င္တပ္ေတြမွာပဲ ေနခဲ့တာ မ်ားပါတယ္။ ၁၉၉၄ ခုႏွစ္မွာ တပ္ရင္းမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။ ဒုတိယ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ၉၅ မွာ တင္တာေပါ့ေလ။ ၉၉ ခုႏွစ္မွာ ဗ်ဴဟာမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။ ကာနယ္အဆင့္ ျဖစ္ပါတယ္။ ေနာက္ ႏုိင္ငံေတာ္ကာကြယ္ေရး တကၠသုိလ္တက္တယ္။ ၂၀၀၁ ခုႏွစ္မွာ တပ္မမွဴး ျဖစ္တယ္။ တပ္မမွဴးကေတာ့ တပ္မ ၄၄ ေပါ့ေလ။ တပ္မ ၄၄ ေျချမန္တပ္မမွဴး ျဖစ္တယ္။ အဲဒီကမွ စစ္တကၠသုိလ္မွာ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ျဖစ္ပါတယ္။ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္ေပါ့။ ၂၀၀၄ ခုႏွစ္မွာ တုိင္းမွဴး ျဖစ္ပါတယ္။ နပခေပါ့။ အဲဒီကေန ၿပီးေတာ့မွ ႀတိဂံတုိင္းမွဴးအျဖစ္ ေျပာင္းၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္အထိ တုိင္းမွဴး လုပ္ခဲ့တယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္မွာ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွာ စစ္ဆင္ေရး အထူးအဖြဲ႔မွဴး ျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒီကေနၿပီးေတာ့ ညႇိႏႈိင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး၊ ေနာက္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္မွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ ျဖစ္ခဲ့တာေပါ့။ ဒါကေတာ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေပါ့။ ဇနီး ရိွတာေပါ့။ သိမွာေပါ့။ ေဒၚၾကဴၾကဴလွလုိ႔ ေခၚပါတယ္။ သမီးတစ္ေယာက္၊ သားတစ္ေယာက္ ရွိပါတယ္။ ဒါကေတာ့ အၾကမ္းဖ်ဥ္းေပါ့။

ေမး။ ။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး အေနနဲ႔ မိမိရဲ႕ အလုပ္အေပၚမွာ ခံယူတဲ့ ခံယူခ်က္နဲ႔ ဘ၀အေပၚမွာ ခံယူတဲ့ ခံယူခ်က္ကို ေျပာျပေပးေစခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ လူဆိုတာကေတာ့ေလ ကိုယ့္အတြက္ နံပါတ္တစ္အခ်က္ ကုိယ့္ကုိကုိယ္ တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္မလဲဆုိတဲ့ ဒီလိုစိတ္ ရွိပါတယ္။ ကိုယ္လည္း ဒီလိုပါပဲ။ ငါ့ဘ၀ကုိ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္မလဲ။ ငါ့ဘ၀ ဘယ္လုိတုိးတက္ေအာင္ လုပ္မလဲဆုိတဲ့စိတ္ ရွိပါတယ္။ ဒီလိုနဲ႔ ႀကိဳးစားတာေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုကလည္း ကုိယ္နဲ႔ လုပ္ေဖာ္ကုိင္ဘက္ေတြ ကုိယ့္ရဲ႕ေအာက္က လက္ေအာက္ငယ္သားေတြ ဒါ အခုကေတာ့ လက္ေအာက္ငယ္သားလုိ႔ ေျပာလုိ႔ရတာေပါ့။ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္ ဆိုတာလည္း ရိွတာေပါ့။ personal အရ ေျပာမယ္ ဆုိရင္ေတာ့ ငါ့ကုိယ္ငါ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္မလဲဆိုတဲ့ စိတ္၊ တိုးတက္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ ဆိုတဲ့ စိတ္ေပါ့။ ဒါေပမဲ့ သူမ်ား အေပၚမွာေတာ့ နင္းၿပီးေတာ့ လုပ္မယ့္စိတ္ လံုး၀မရွိဘူး။ ေနာက္ ကုိယ့္ေအာက္က လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဘက္ေတြကုိလည္း သူတုိ႔ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္ႏုိင္မလဲဆိုတဲ့ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္း ကူညီေပးႏုိင္မယ့္ နည္းလမ္းကုိ ရွာပါတယ္။ လက္ေအာက္ငယ္သားကုိလည္း အႀကံဉာဏ္ ေပးတာေပါ့။ တုိက္တြန္းတာေပါ့။ ဒီလုိပဲ ကုိယ္စိတ္ရွိပါတယ္။ ေနာက္ ကုိယ့္ေဒသ ကုိယ္တုိ႔ဆုိ တပ္မေတာ္ေပါ့။ တပ္မေတာ္ကို တာ၀န္ရိွတယ္။ တပ္မေတာ္ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ငယ္ငယ္ကတည္းက ကုိယ့္တပ္မွာ ဆုိရင္လည္း သူမ်ားတပ္စုထက္ ေကာင္းေအာင္ ဘယ္လုိလုပ္မလဲ။ ဘယ္လို အားသာေအာင္။ ကုိယ့္တပ္ခြဲကိုလည္း သူမ်ားတပ္ခြဲနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္မလဲ။ ကုိယ့္တပ္ရင္းဆုိလည္း သူမ်ားတပ္ရင္းနဲ႔ ယွဥ္ရင္ ကိုယ့္တပ္ရင္း ဘယ္လုိအားသာေအာင္ လုပ္မလဲ ဒီလုိ ႀကိဳးစားတာေပါ့။ ဒါကေတာ့ စစ္သားရဲ႕ ဘ၀မွာ ဒီလုိပဲ ႀကိဳးစားခဲ့တာေပါ့။ အဲလုိပဲ သူမ်ားကုိလည္း ဒီလိုပဲ တုိးတက္ေစခ်င္တဲ့စိတ္၊ တုိက္တြန္းခ်င္တဲ့စိတ္ ရွိတယ္။ ေကာင္းေစခ်င္တဲ့စိတ္ ရွိတယ္။ မေကာင္းတဲ့စိတ္ကုိ အားေပးအားေျမႇာက္လုပ္တာ ဘာတစ္ခုမွ မရိွဘူး။ ကုိယ့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရးအရ ေျပာရရင္ အေသာက္အစား အေပ်ာ္အပါးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္ ေဆးလိပ္တုိ႔၊ စီးကရက္တုိ႔ ကြမ္းစားတာတုိ႔ကုိလည္း မလုပ္ပါဘူး။ ဒါေတြလည္း မရိွဘူး။ သူမ်ားကုိလည္း အားမေပးဘူး။ အရက္လည္း ဒီလုိပဲ။ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ေပါ့ေလ။ ဆင္ဆင္ျခင္ျခင္ သုံးၾက ျပဳၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္း မွာၾကားတာေပါ့။ ဒီလိုေတာ့ ရိွတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ တျခား က်န္းမာေရးဆုိလည္း ဒီလုိပဲ ဘယ္လုိေကာင္းေအာင္ လုပ္မလဲဆုိတဲ့စိတ္ သူမ်ားကုိလည္း မင္း ဘယ္လုိေနရင္ ေကာင္းမလဲဆုိတဲ့ အႀကံျပဳခ်က္ပဲ ရိွတာေပါ့။ ဒီလုိပဲ ရွိပါတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ ကုိယ့္ရဲ႕ ပုဂၢိဳလ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေလးေတြပါ။

ေမး။ ။ မၾကာေသးခင္က 7 day သတင္းမွာ ေဖာ္ျပထားတဲ့ သတင္းတစ္ခုက ၂၀၁၅ ကုန္ေလာက္ဆုိရင္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးဟာ အသက္ ၆၀ ျပည့္ေတာ့မယ္ ဆုိတာ ဖတ္ရပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိသေလာက္ ၂၀၁၆ က်မွသာလွ်င္ ျပည့္လိမ့္မယ္လုိ႔ ဒါကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တို႔ သိရွိခ်က္ပါ။ မွန္၊ မမွန္ေတာ့ မသိပါဘူး။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိခ်င္တဲ့ ေမးခြန္းက အကယ္၍မ်ား အသက္ ၆၀ ျပည့္လုိ႔ရွိရင္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ စည္းမ်ဥ္း၊ စည္းကမ္းေတြအရ အနားယူဖုိ႔ ေျပာခဲ့ဖူးတဲ့အတုိင္းပဲ ျဖစ္မလား (သုိ႔မဟုတ္) သမၼတ အပါအ၀င္ကေပါ့ ဒီေနရာမွာ ဆက္လက္တာ၀န္ ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ အေျခအေန ေပၚေပါက္ခဲ့မယ္ ဆက္လက္ထမ္းေဆာင္ဖုိ႔ တာ၀န္ေပးခ်င္ၾကမယ္၊ လုိလားၾကမယ္ ဆုိရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမွာ ဘယ္လုိသေဘာထားမ်ား ရွိမလဲဆုိတာ သိခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ လတ္တေလာအတြင္း လက္ရွိအေျခအေန အတြင္းမွာ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရး ဦးစီးခ်ဳပ္ရဲ႕ လုပ္ငန္းကေတာ့ ေတာ္ေတာ္ေလး က်ယ္ျပန္႔တယ္။ အမ်ားႀကီးလည္း ႐ႈပ္ေထြးပါတယ္။ အမ်ားႀကီးပဲလည္း ႀကိဳးစားပမ္းစားနဲ႔ တကယ္ကို စိတ္ေရာ၊ ကိုယ္ေရာ ႏွစ္ၿပီးေတာ့ လုပ္တာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဒီကိစၥေတြကုိေတာ့ သိပ္လည္း ေခါင္းထဲမွာ မရွိပါဘူး။ အေတြ႔အႀကံဳကေတာ့ ျဖတ္သန္းခဲ့တဲ့ အေတြ႔အႀကဳံကေတာ့ ရွိပါတယ္။ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဦးစားေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ထဲမွာေတာ့ ကုိယ့္မွာ မရွိဘူး။ ေနာက္တစ္ခုက ၂၀၁၆ ကေတာ့ ဟုတ္ပါတယ္။ ၂၀၁၅ မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ၂၀၁၆ မွာျပည့္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။ ေစာလည္း ေစာပါေသးတယ္။ ၂၀၁၅ ေအာက္တုိဘာ၊ ႏုိ၀င္ဘာ ေရြးေကာက္ပြဲဆုိေတာ့ အသက္လည္း မျပည့္ေသးပါဘူး။ အဲဒီက်ေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ ဘယ္လုိရွိမလဲ။ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ ဘယ္လုိရွိမလဲ ဆုိတာကုိေတာ့ ကိုယ္လည္း မေျပာႏိုင္ေသးဘူး။ ဒီမွာလည္း မ်ိဳးစုံေျပာေနၾကတာ ရွိတယ္။ ပုဂၢိဳလ္ခ်င္း တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆုိမႈေတြ ရွိတယ္။ ပတ္၀န္းက်င္ကေနၿပီးေတာ့မွ သုံးသပ္ခ်က္ေတြနဲ႔ ေျပာေနၾကတာေတြ ေျပာဆိုမႈေတြလည္း ရွိတယ္။ ဒါေတြကေတာ့ သူတို႔ရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ အျမင္သာ ျဖစ္ပါတယ္။ ကုိယ့္အေနနဲ႔ ကေတာ့ ဒီဟာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး သိပ္ေရွ႕တန္း မေပးဘူး ဦးစားမေပးဘူးလုိ႔ပဲ ေျပာခ်င္ပါတယ္။  

ေမး။ ။ ဒါနဲ႔ ဆက္စပ္ၿပီး တစ္ခုေလာက္ ေမးခြင့္ျပဳပါ။ ႏုိင္ငံေရး နယ္ပယ္ထဲ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔မ်ား ရည္ရြယ္ထားတာ ရွိပါသလား။ ဒါမွမဟုတ္ လက္ရွိမွာ ဘယ္လုိ ဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳး ခ်မယ္၊ မခ်ဘူး ဆုိတာ ဘာမွ မဆုံးျဖတ္ထားရေသးတဲ့ အေျခအေန၊ အေနအထားမ်ိဳးမ်ားလား ဆုိတာ ...။
ေျဖ။ ။ ဘာမွကုိ မစဥ္းစားထားေသးဘူး။ ခုနက ေျပာသလုိေပါ့။ ဘာမွ မစဥ္းစားထားေသးဘူး။ ဘာလုိ႔လည္း ဆုိေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ တပ္မေတာ္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ ဘာမွန္းဆိုတာ ကိုယ္တို႔  မေျပာႏုိင္ေသးဘူး။ ေလာေလာဆယ္ ဘာမွ မေျပာႏုိင္ေသးပါဘူး။

ေမး။ ။ ဒါဆုိရင္ဘာမွ မဆုံးျဖတ္ရေသးတဲ့ အေျခအေနေပါ့။
ေျဖ။ ။ဒါေပမယ့္ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ အေကာင္းဆုံး လုပ္မယ္ဆုိတဲ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ေတာ့ ရွိပါတယ္။ ဘယ္လုိပဲျဖစ္ျဖစ္ တုိင္းျပည္ အက်ဳိးရိွေအာင္ လုပ္မယ္ဆုိတဲ့စိတ္ ရွိတယ္ဆုိတာ ေျပာရဲပါတယ္။

ေမး။ ။ ေနာက္ဆံုး အေနနဲ႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ႏုိင္ငံမွာ လက္ရိွ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ အေျခအေနေတြ၊ တ႐ုတ္-ျမန္မာ နယ္စပ္ေဒသမွာ ေပၚေပါက္ေနတဲ့ တိုက္ပြဲကိစၥေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေျပာျပေပးေစ ခ်င္ပါတယ္။
ေျဖ။ ။ လက္ရိွႏိုင္ငံရဲ႕ အေနအထားက ကိုယ္က အေတြ႕အၾကံဳ လည္း အင္မတန္ နည္းပါေသးတယ္။ ေလးႏွစ္ကာလပဲ ရိွေသးတာဆုိေတာ့ ဒါေၾကာင့္ ဒီအေပၚမွာ စိတ္ရွည္သည္းခံၿပီး လုပ္ဖို႔ေတာ့ လိုလိမ့္မယ္။ ေမတၱာရပ္ခံ ခ်င္တာကေတာ့ တရားဥပေဒနဲ႔အညီ သြားၾကဖို႔ေပါ့။ ကိုယ့္ရဲ႕ သက္ဆိုင္ရာ က႑အလိုက္ ႀကိဳးစားလုပ္ၾကဖို႔ လိုပါတယ္။ အလုပ္သမားကလည္း အလုပ္သမားအေလ်ာက္၊ လယ္သမားကလည္း လယ္သမားအေလ်ာက္၊ ေက်ာင္းသားကလည္း ေက်ာင္းသားအေလ်ာက္ေပါ့၊ တပ္လည္း တပ္အေလ်ာက္၊ ၀န္ထမ္းလည္း ၀န္ထမ္းအေလ်ာက္ သူ႔နယ္ပယ္ အတြင္းမွာ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေအာင္ ႀကိဳးစားၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားေစခ်င္တာေပါ့။ လူဆိုတာက လိုအပ္ခ်က္ ရိွမွာပဲ။ တခ်ဳိ႕လိုအပ္ခ်က္ေတြမွာေတာ့ ပတ္၀န္းက်င္ကေန လံႈ႔ေဆာ္မႈေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ပေယာဂေတြေၾကာင့္ ျဖစ္လာတဲ့ ဟာေတြမွာ ဒါေတြကို အသိတရားနဲ႔ နည္းနည္းထိန္းဖို႔ လိုပါတယ္။ ဒါဟာ တိုင္းျပည္ရဲ႕ တိုးတက္မႈမွာ အင္မတန္ အေရးႀကီးတဲ့ ကိစၥပါ။

ေနာက္ ခုနကေျပာတဲ့ နယ္စပ္ေဒသ ကိစၥကလည္း ဒီလိုပါပဲ။ သတိတရား ရိွရိွနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုလို႔ ရိွရင္ရတယ္။ ေနာက္တစ္ခါ စည္းလံုးညီညြတ္တဲ့ အင္အားနဲ႔ လုပ္မယ္ဆိုရင္ ရတယ္လို႔ ကိုယ္ေျပာလိုတယ္။ ဘာမွ ေၾကာက္စရာ မရိွပါဘူး။ တိုင္းျပည္ရဲ႕အားက ျပည္တြင္းမွာပဲ ရိွပါတယ္။ ကိုယ္ ျပည္သူအားကို ယံုပါတယ္။

ေမး။ ။ အခုလို ေျဖၾကားေပးတာ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။ တျခားဘာမ်ား ျဖည့္စြက္ေျပာခ်င္တာ၊ တျခား ေျပာခ်င္တာေတြမ်ားရိွရင္ ေျပာၾကားေပးပါ။
ေျဖ။ ။ ထူးထူးျခားျခားေတာ့ မရိွပါဘူး။ တကယ္တမ္းေတာ့ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လူထုအေနနဲ႔ အမွန္ကို သိရိွၿပီးေတာ့မွ ဆင္ျခင္တံုတရားနဲ႔ လုပ္ႏုိင္ေအာင္ ဖန္တီးေပးၾကဖို႔ပဲ ေျပာလိုပါတယ္။ 


Copied from EMG